logo KIADr inż. Joanna Marnik

Katedra Informatyki i Automatyki
Politechnika Rzeszowska
ul. W. Pola 2
35-959 Rzeszów
e-mail: jmarnik@prz-rzeszow.plMateriały pomocnicze dla studentów z przedmiotu Wizja Komputerowa